Archief

TW14 STL Drive 01

Iedereen moet langer doorwerken en daarbij is het belangrijk dat de pensioenleeftijd op een gezonde en verantwoordde manier gehaald wordt. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek adviseert en ondersteunt bedrijven op het gebied van deze duurzame inzetbaarheid onder meer door middel van workshops bij de bedrijven zelf. Werken aan vitaliteit is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bedrijven zijn het beste geholpen met een complete en gestructureerde aanpak voor heel het bedrijf. Geen losse acties. Een aanpak die zorgt voor blijvende aandacht voor vitaal werken onder werknemers. Een aanpak die is gebaseerd op bewustwording onder werknemers, aanzet tot actie en bijdraagt aan volhouden van de ingeslagen weg.

TW14 STL Drive 03

Hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat, zien we bij familiebedrijf Hoekstra in Sneek waar we een workshop volgen en de reacties van chauffeurs peilen.

Voor meer informatie:
www.stlwerkt.nl/drive
www.hoekstrasneek.nl