Archief

TW20 Haven Amsterdam 05

De Amsterdamse haven is de vierde haven van West-Europa en groot in de overslag en verwerking van energieproducten als benzine. Daarnaast is het de grootste haven voor de import van cacao. Het Noordzeekanaalgebied sloeg in 2016 96,5 miljoen ton goederen over waarvan circa 79 miljoen ton in de haven van Amsterdam. In de havenregio werken in totaal 68.000 mensen bij bedrijven in de haven en bij havengerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n 34.000 mensen in Amsterdam. Havenbedrijf Amsterdam heeft de ambitie om op duurzame en innovatieve wijze waarde toe te voegen voor klanten en omgeving. De onderneming stimuleert groei bij bedrijven, waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met beschikbare ruimte en kwaliteit van water, bodem en lucht. Als Port of partnerships werkt Havenbedrijf Amsterdam intensief samen met partners in het bedrijfsleven, stad en regio.

TW20 Haven Amsterdam 06
Om de haven bereikbaar te houden voor de steeds groter wordende schepen wordt bij het sluizencomplex in IJmuiden gewerkt aan een nieuwe zeesluis. De huidige, grootste sluis stamt uit 1929 en is aan het eind van zijn technische levensduur. De nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70meter breed en 18 meter diep en is daarmee de grootste schutsluis ter wereld. Met de bouw is in 2016 begonnen en de sluis moet in 2019 in gebruik worden genomen.

TW20 Haven Amsterdam 01
In 2016 heeft Amsterdam van 122 zee cruiseschepen bezoek gehad. Het aantal aanlopen van riviercruiseschepen is wederom gestegen, met 6% tot 1876. Het aantal passagiers voor zee cruiseschepen is nagenoeg gelijk gebleven met 278.000.

Voor meer informatie:
www.portofamsterdam.com
www.rijkswaterstaat.nl